Huyết Giác| Ngọc Linh Pharma

Liên hệ để báo giá

Chủ trị: Hoạt huyết chỉ thống, tán ứ sinh tân. Dùng ngoài: Chỉ  huyết sinh cơ.

Danh mục: Từ khóa: