Khiếm Thực| Ngọc Linh Pharma

Liên hệ để báo giá

Chủ trị: Chữa di tinh, đái đục, bạch đới, lưng gối mỏi đau, tiểu tiện không nín được.

Danh mục: Từ khóa: