Một Dược| Ngọc Linh Pharma

Liên hệ để báo giá

Chủ trị: Trị vết thương, lở độc, bệnh trĩ, bệnh lậu.Ít kinh nguyệt dùng một dược với Đương quy, Xuyên khung và Hương phụ.Ðau dạ dày do huyết ứ dùng một dược với Xuyên luyện tử và Diên hồ sách.

Danh mục: Từ khóa: