Nhục Đậu Khấu| Ngọc Linh Pharma

Liên hệ để báo giá

Chủ trị:Tiêu chảy mạn: Dùng Nhục đậu khấu với Kha tử, Bạch truật và Đảng sâm.Tỳ Vị hư hàn biểu hiện: đau bụng và thượng vị, buồn nôn và nôn: Dùng Nhục đậu khấu với Mộc hương, Sinh khương và Bán hạ.

Danh mục: Từ khóa: